[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 

 

  

ชื่อ : พญ.ดวงพร เภาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพีพี
หน้าที่หลัก : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชัยสิทธิ์ ผกามาศ
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
หน้าที่หลัก : PROFESSIONAL PHARMACIST
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางชนิดา อินทรทัศน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : PUBLIC HEALTH TECHUICAL OFFICER, PROFESSIONAL LEVEL
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววนัชพร ยศสุวรรณ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : REGISTERED NURSE, PRACTITIONER LEVEL
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววิจิตรา หยดย้อย
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : REGISTERED NURSE, PRACTITIONER LEVEL
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสาวิตรี ชูเดชา
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : REGISTERED NURSE, PRACTITIONER LEVEL
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวขนิษฐา บุตรหมัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : PHARMACY TECHNICIAN, EXPERIENCED
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพรรณสุดา สุเหร็น
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : PHARMACY TECHNICIAN, OPERATIONAL
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอัจฉราพรรณ คามบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : MEDICAL STATISTICAL OFFICER
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเกตุวลี บุญสบ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก : SERVICE PERSONNEL
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอังศุมา ดินแดง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : GENERAL SERVICE OFFICER
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวภัทรานิษฐ์ ผกามาศ
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : MEDICAL TECHNOLOGIST
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ ดำมี
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย
หน้าที่หลัก : THAI TRADITIONAL MEDICINE
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนิภาพร คิดรอบ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก : SERVICE PERSONNEL
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวลภัสรดา สุนทร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : FINANCE AND ACCOUNTING OFFICER
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกรวิกา ผ่องสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : FINANCE AND ACCOUNTING TECHNICAL OFFICER
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววีรนุช ทรัพย์บัว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก : SUPPLY ANALYST
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอารยา คำนึงการ
ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : PHARMACIST, PRACTITIONER LEVEL
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอิริยาพร ผิวดำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หน้าที่หลัก : PUBLIC HEALTH OFFICER
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวลินดา ขนานใต้
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : REGISTERED NURSE
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายการพยาบาล
2 : ฝ่ายเทคนิคการเเพทย์
3 : ฝ่ายเภสัชกรรม
4 : ฝ่ายเวชระเบียน
5 : ฝ่ายบริหาร
6 : ฝ่ายการเเพทย์
7 : ทันตกรรม
8 : แพทย์แผนไทย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลเกาะพีพี
โรงพยาบาลเกาะพีพี
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5