[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

ITA
    เรื่อง : ผลงาน ITA 2566 MOIT 1 - MOIT 5

เจ้าของผลงาน : โรงพยาบาลเกาะพีพี
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 136    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT หลักฐานที่ต้องตรวจ มี/ไม่มี แนบ Link อธิบายชี้แจงเพิ่มเติม

MOIT1 1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1Rl-6l2AnLRGffqYV7Fhpgoij5HstMipK/view

MOIT1 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)

https://drive.google.com/file/d/1rgOR6TD1p7OHnkbEbRO7a3Mb6Nvt6qXI/view

MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)

https://drive.google.com/file/d/1ijGZEtYCzFUH1VJ4OYq78bnK3YlbdzMN/view

MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1kQD27z9926BApLTXmffDFER8XNHvWLAX/view

MOIT1 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

MOIT1 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1hFRHsjYe-2d16FNniDoFnmIEhzAxh_mp/view

MOIT1 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

https://drive.google.com/file/d/1h_vdiwvzPFteXgDoUk6RObp7h-kjcUYv/view

MOIT1 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1Wkn9jQquUmPn4I_zxRddoIi11RGpIhhD/view?usp=sharing

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข้อ 1 ถึงข้อ 18 ( 1. ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แนบทุกรายการ / 2. ยกเว้นอินโฟกราฟิก ไม่ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน )

MOIT หลักฐานที่ต้องตรวจ มี/ไม่มี แนบ Link อธิบายชี้แจงเพิ่มเติม

MOIT2 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)

MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร

MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

MOIT2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/file/d/1atqX2MYxwouspKT1rnmLL14rkj0FqEPR/view

MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1LzLTvJFLAMcHavTSUwDiM630RQsvgF85/view

MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

https://drive.google.com/file/d/1Gut39TSBD4mjfa30LAau1Pd4LHPGiyt0/view

MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1i-Wrxz4oNP0evGXqGXgWkKlDVO6AD5gC/view

MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

https://drive.google.com/file/d/1RmM0Y35Fok6zV4YA8IwgeMmsGX5BssvB/view?usp=sharing

MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

https://drive.google.com/file/d/11hSFnqvLgPOG-btY8ZgxJq50CpYuHik4/view

MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ

https://drive.google.com/file/d/1RT2iemAJSMZ7oSabr9fI9Xx0XYKbFrbo/view?usp=sharing

MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

https://drive.google.com/file/d/1x-JMQDYIzK891-pxsSVgM24yWjfNq48I/view

MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

MOIT2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

MOIT2 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วย

https://drive.google.com/file/d/1ntk48MM4gDfvwSr8qF6rIRx130fVC7i2/view

MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

https://drive.google.com/file/d/1RoUW4cXN1jUiHhu5BZN7v2CBxPpeTUHm/view

MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://drive.google.com/file/d/1XHEzhht4dy7AUdxcLw7h9fPoql2wTaqK/view

MOIT2 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT2 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

MOIT2 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

MOIT2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

MOIT2 18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

MOIT2 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://drive.google.com/file/d/1fBzS0d7oq8sY90MSagFaA8VvGJ0SDuE4/view

MOIT2 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://drive.google.com/file/d/1z7jpWjB1roNMEmwPBrureaBlM6r2Zedq/view

MOIT2 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

https://drive.google.com/file/d/1ckXaOb_H_Tgt47fIZ6NGwltfDfLA9AF3/view

MOIT2 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

https://drive.google.com/file/d/1hmVCIhYairFv6t0SAwEs7ax8oDPzDGi0/view

MOIT2 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

https://drive.google.com/file/d/1tqlkiNAwycS-fC97-1YWPHiDm7szZePJ/view

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย 1.ปกหน้า 2.คำนำ 3.สารบัญ 4.บทที่ 1–3 (แล้วแต่กรณี) 5.ภาคผนวก (แล้วแต่กรณี) 6.บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง (แล้วแต่กรณี) 7.ปกหลัง

MOIT หลักฐานที่ต้องตรวจ มี/ไม่มี แนบ Link อธิบายชี้แจงเพิ่มเติม

MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT3 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1fpJURMZZPz3Gmhcy3K72JBvGsNhTh7Q9/view

MOIT3 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ

(2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

(2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

(2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

(2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://drive.google.com/file/d/1bf8TIqbTOd_cTNvm88yOFffvVLmgYKBI/view

MOIT3 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/11zLuTv3FX9C7FgPKDNCnWERBpkWMtMgm/view

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมายเหตุ : หน่วยงาน ต้องดำเนินการทั้ง 3 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 3.

MOIT หลักฐานที่ต้องตรวจ มี/ไม่มี แนบ Link อธิบายชี้แจงเพิ่มเติม

MOIT4 ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1c11g67ooBZfD3ZTYPLdrYgNEhtpd13Wl/view

MOIT4 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://drive.google.com/file/d/1Wct5k-vAgBHv4BqyYqcH8m7qgUeUpYlu/view

MOIT4 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

https://drive.google.com/file/d/1XQHj00nX0-loBj8hpWuh7tiYrCSDSWpt/view

MOIT4 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1XQHj00nX0-loBj8hpWuh7tiYrCSDSWpt/view

MOIT4 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1jGvmMvBYF3g5uwIiurX8MG-svmFxizcB/view

MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด

2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1JpJTfAyNATXdKB4TlhmD4ar1uEimjOfh/view

MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

https://drive.google.com/file/d/1OcWMPmwYhkuZtsn8bcPgJa3-GTIt2hdY/view

MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1jfwK4ppGRzDCPPtTq_Wfi9hNok-WGZWB/view

MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

MOIT4 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1iLnSBKiAGvihxqh0kz_Hg7_d-ae9TOR1/view

MOIT4 2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

https://drive.google.com/file/d/1OcGbz7qiq6inz7F8WTqIcPQkO1ii9Ji3/view

MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1qO9PaqymLvgQwc09U9HK9sxFKl2VDHd_/view
ITA 5 อันดับล่าสุด

      ผลงาน ITA 2566 MOIT 1 - MOIT 5 22/ธ.ค./2565
      ผลงาน ITA 2565 MOIT 17 - MOIT 23 25/มี.ค./2565
      ผลงาน ITA 2565 MOIT 1 - MOIT 16 14/ธ.ค./2564


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลเกาะพีพี
โรงพยาบาลเกาะพีพี
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5