ชื่อ - นามสกุล :พญ.ดวงพร เภาทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพีพี
หน้าที่หลัก :นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :โรงพยาบาลเกาะพีพี
Telephone :
Email :