• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ภารกิจกลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

1. งานเวชระเบียน

2. งาน เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

3. งานระบบรายงาน

4. งานประกันสุขภาพ

5. งานคอมพิวเตอร์ ดูแล ปรับปรุงระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล

thTH