• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ภารกิจกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

1.งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

2.งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

3. งานคุ้มครองผู้บริโภค

thTH