• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภารกิจกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1.งานบริการแพทย์แผนไทยผู้ป่วยนอก

2. งานบริการแพทย์แผนไทยผู้ป่วยใน

thTH