• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

ประวัติโรงพยาบาล

เหตุการณ์ที่สำคัญของโรงพยาบาลเกาะพีพี

พ.ศ. 2516
สำนักงานผดุงครรภ์เกาะพีพี
พ.ศ. 2532
สถานีอนามัยบ้านเกาะพีพี
พ.ศ. 2541
โรงพยาบาลเกาะพีพี สาขาโรงพยาบาลกระบี่
พ.ศ. 2543
โรงพยาบาลเกาะพีพี สาขาโรงพยาบาลเกาะลันตา
พ.ศ. 2552-2553
ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะพีพี
พ.ศ. 2554
โรงพยาบาลเกาะพีพี สาขาโรงพยาบาลเกาะลันตา

(สถานภาพการบริการเป็น “รพสต.เกาะพีพี ”)

30  สิงหาคม พ.ศ. 2556
โรงพยาบาลเกาะพีพี

(ระดับทุติยภูมิขนาดเล็ก “F3”)

พ.ศ. 2558
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยประจำ และรับส่งต่อ
thTH