• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

ที่ตั้งโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกาะพีพี

ที่ตั้ง

25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81210

เบอร์โทร

+66 (0)86 476 9420

อีเมล

ppcmu@hotmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
+66 (0)86 476 9420

ค่านิยม (Values)

Patient focus
ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

Harmony
ทำงานเป็นทีม

Integrity
มีความซื่อสัตย์

Participation
มีส่วนร่วมในชุมชน

Happiness
มีความสุขกับงาน

Innovation
สร้างสรรค์สิ่งใหม่

thTH