• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลเพื่อประชาชน

เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสาธารณสุขในแหล่งท่องเที่ยว

และเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่นักท่องเที่ยวประทับใจ ภายในปี 2562 มุ่งสู่การเป็นศูนย์การดูแลสุขภาพที่ทันสมัย นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ
ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล
Awesome Image
+
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
+
อุปกรณ์ทางการแพทย์
+
บุคลากรทางการแพทย์
บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ

บริการทางการแพทย์ที่สำคัญของเรา

thTH